"Hellelujah" qısa filmi


Mətyu Riçardsonun filmi

"Hellelujah" kvir/sirk konseptində hazırlanmış dini inanclara baxmayaraq nəvazişi və mərhəməti seçmənin vacibliyindən bəhs edən filmdir. Din LGBT+ icma üzvlərinin çoxu üçün ağır bir mövzudur və bu film həmin mübarizənin və çox vaxt qarşılaşdığımız imtina olunmanın təzahürüdür.  Bu hekəyə dünyadakı nifrətdən əzab çəkən şəxsin və onu ayaqları üstünə qaldırmaq, ona nə qədər gözəl olduğunu xatırlatmaq istəyən sevgilisindən bəhs edir. Mənim mesajım odur ki, din daha çox mərhəmət və açıq ürəkliliyi ilhamlandırmalıdır, hətta başa düçmədiyimiz kəslərə qarşı belə.