Tranzisiyanın Sonu

Müəllif: Bill Cashmore

Tərcümə: Vahid Əliyev

Bu yazı ingilis dilində Bill Cashmore tərəfindən yazılıb. Orijinalını buradan oxuya bilərsiniz. Tərcümə və yazının sonundakı qeydlər Vahid Əliyevindir. 

I. Əvvəlcə qeyd etməliyik ki, heç kimin cinsi, heç kimin genderi yoxdur. "Cins" kimi tanınan şeyə səbəb ola biləcək heç bir bioloji fakt yoxdur, çünki "cins" fakt deyil, əlaqədir.[1] Xromosom xromosomdur, o, yalnız müəyyən əlaqələrdə “cins” olur. 

II. Halbuki hər kəsin cinsi var, hər kəsin genderi var. Deməli, bu cümlə yalandan başqa bir şey deyil. Biri ikili sistemdən imtina edə bilər, ikili tərəfindən rədd edilə bilər və ya bu təsnifatı tamamilə rədd edə bilər. Bunu etdikdə belə, biz imtina etdiyimiz şeylərə görə indekslənirik.

III. Cins-gender fərqi bir güzəştdir, təbiət və cəmiyyət arasındakı fərqi təkrar istehsal edir. Bu, təbiətin özündən ibarət olan əsl döyüş meydanından geri çəkilməkdir. 

IV. “Cins”in özü həmişə həm təbii, həm də sosialdır. Onun əhəmiyyəti təbii, bioloji substrata istinadla təmin edilir. Bu, əməyin təkrar istehsalı üçün həmişə tələb olunan cinsi əmək bölgüsü üçün zahirən təkzibedilməz əsas yaradır. Lakin o, həm də həmişə sosial olmalıdır, çünki o, yalnız insanlar arasında münasibətlərdə struktur yaratmaqda öz mənasını təmin edir. Cinsi əmək bölgüsündə “cins” həmişə ziddiyyət təşkil edir. O, özünü təbii, həlledilməz kimi təqdim edir, lakin sosial deyilsə, heç bir şey deyildir.

V. Cinsə inqilabi yanaşma onun təbiiliyini və ya sosiallığını təsdiqləmək üçün sıçrayış etməkdənsə, bu ziddiyyətli xarakteri düşünməyi tələb edir. 

VI. “Gender” demək olar ki, hətta konsept belə deyil. Onun mənşəyi dildə, sözlərin gendərləşməsində yatır. Təsdiq edilə bilən və ya həqiqətən narahat edilə bilən bir şey deyil, çünki heç bir şeyi narahat etmir. Onu yandırın: o, cinsin azaldılmaz sosial təbiətinin mistifikasiyasından başqa bir şey deyil.

VII. Eyni dinamika genderə münasibətdə “kimlik” və “ifadə” arasında fərq qoymağa çalışır, sanki bunlar ümumiyyətlə hər hansı bir şeyə işarə edir. Yenə də, bu, həmişə ifadə olan özünə-əmin identifikasiyaya geri çəkilməkdir. Eyni şəkildə, ifadə həmişə kimlikdən ayrılmazdır, çünki müəyyən bir hərəkətin, müəyyən bir performansın mənası həmişə özünün hər hansı nəqletmədə onu əvvəlcədən təyin etməyinə nisbi olacaqdır. 

VIII. Cins və gender yalanın anlarıdır, lakin aktualdırlar.[2] Bu gün həqiqətdən yapışmağın yeganə yolu heçliyin özündədir. Təsdiq edəcəyimiz heç bir şeyimiz, nəhayət, ifadə edəcəyimiz həqiqiliyimiz (red. autentikliyimiz) yoxdur. Həqiqətinizi, sevincinizi axtarmayın. Özünüzü yalnız aktualın yalanlığını gizlətməkdə tapacaqsınız. Bunun əvəzinə yalanı, neqativi tapın və onun təkrar istehsalına qarşı mübarizə aparın.

IX. Tranzisiya hər an həqiqətin görünüşünü istehsal edir, bunun bir sıra endokrinal sehrli hoqqa və kostyumlaşmanın nəticəsi olduğunu bilənlər bilirlər ki, əslində təbii seksuallığın bütün anları eyni dərəcədə yalandır. 

X. Tranzisiyada bir utopiya varsa, bu, ancaq dominasiya şəraitində utopiyanın mümkünsüzlüyünün ifadəsidir. Tranzisiya ideyasının həmişə təqdim etdiyi autentik ifadənin qeyri-mümkünlüyünü, pozulmuş vədləri geri qaytaracaq kimliyin qeyri-mümkünlüyünü ifadə edərkən, tranzisiya sadəcə yenidən qaranlıqda, yoxluqda sönmək üçün bir anlıq sosial totallıq vasitəsilə işıq saçır.

XI. Azadlıq həmişə bir nəticədir, heç vaxt hədiyyə deyil. Bu, müharibənin, daha doğrusu, qələbənin nəticəsidir. Nə qədər ki, tranzisiya həmişə bir azadlıqdır, o, həm də qələbədir. Amma biz bilirik ki, tranzisiya heç vaxt əldə edilmir, həmişə geri çəkilir. Tranzisiya döyüşdə, mübarizədə yaşanan bir həyatdır. Bu, özünə, hətta Başqasına sevginin sevincli bir aktı deyil, bu, yalnız sevincin həmişə pozulmuş vədidir, heç vaxt aktuallaşmayacaq olan özünə sevgidir.

XII. Tranzisiya mübarizədir. Tranzisiyanın uğurunda sevinc tapmağa ümid edən pozitivlik kahinlərinin çox yalnış olan tərəfi də budur. Tranzisiyanın uğuru feminist inqilabda cinsi ayrı-seçkiliyin son fəthi olardı, yalnız bundan sonra tranzisiya mübarizəsi bərpa olunacaq, çünki bu, nəhayət, tranzisiyanı mənasız edəcək. Keçidin məqsədi öz ləğvidir, bu həmişə natamamdır və beləliklə də, həmişə gələcəyin məsələsidir.

XIII. Ona görə də, bu mübarizə mütləq şəkildə strategiyalaşdırılmalıdır. Bütün mübarizələr kimi, bu da təkbaşına həyata keçirilə bilməz. Bu, artıq trans icmalarında yardımlaşma strukturlarının ümumiləşdirilməsində özünü göstərir. Lakin ölüm maşınlarına qarşı bütün mübarizələr kimi, onun əsas metodu partizan üsulu olmalıdır. Trans mübarizəsi, cinsin ləğvi uğrunda mübarizə institutların kim olduğumuzun fərqinə varmadığı kölgələrdə, boşluqlarda qalib gələcək. Biz deyilik, heç vaxt ola bilmərik, ona görə də, strategiya aktı hegemon mövqenin təmin edilməsində deyil, kimliyin bu cür ələ keçirilməsi tranzisiyanı radikal bir akta çevirən hər şeyə xəyanət olardı. Bunun əvəzinə, konfiqurasiyası bizim nə olduğumuzun mümkünsüzlüyünü ifadə edən kimlikləri mənimsəyəcəyik. Hazırda strategiyanın instrumental vasitə-məqsəd məntiqi sonu olmayan bir vasitənin konstitusiyası ilə məhv edilir, uğursuzluğu heç vaxt gəlməyən sonu vəd edən mübarizə anının davamlı təkrarlanması ilə məhv edilir.

XIV. Tranzisiya bərpa edilmiş dünyanın səlahiyyətlisidir. Elə bir tranzisiya aktı yoxdur ki, eyni zamanda transformasiya aktı olmasın, başqa sözlə inqilab olmasın.[3] Feminist utopiyasının qeyri-mümkünlüyü tranzisiyanın qeyri-mümkünlüyündə əks olunur, ona görə də, tələbimiz daim mümkün olmayanı təkrar etməyimiz olmalıdır. Bu təkrarlanmanın obyektiv şərti partizan təşkilatıdır; onun subyektiv şərti sevgidir. 

XV. Tranzisiya indiyə qədər sadəcə özünü şərh etmişdir; lakin məsələ onu dəyişdirməkdir.


Qeydlər:

[1]  “Əlaqə” konkret bioloji fakta deyil, konseptual və ya sosial konstruksiyaya istinad edir. Bu, "cins" anlayışının təkcə bioloji xüsusiyyətlərə əsaslanmadığını, həm də onunla əlaqəli sosial və mədəni aspektləri əhatə etdiyini göstərir.

[2] "Yalanın anları" həm cinsin, həm də genderin sosial olaraq qurulmuş kateqoriyalar olmasına baxmayaraq, mütləq obyektiv və ya mütləq həqiqətlərə əsaslanmadığı fikrinə istinad edir. Onlar cəmiyyət və mədəniyyət tərəfindən yaradılmış və formalaşmış anlayışlardır və insan təcrübələrinin və kimliklərinin tam mürəkkəbliyini dəqiq əks etdirməyə bilər.

[3] Bir vəziyyətdən digərinə tranzisiya (gender tranzisiyası və ya sosial dəyişiklik) sadəcə statusun və ya görünüşün dəyişməsi deyil, həm də transformativ prosesdir. Bu o deməkdir ki, tranzisiya mahiyyət etibarı ilə inqilabi aktı ehtiva edir, çünki o, mövcud norma və strukturlara meydan oxuyur.Powered by Froala Editor