Polşa yepiskopları LGBTQ+ insanların "təbii seksual oriyentasiyalarını bərpa etmək", yəni heteroseksuallaşdırmaq üçün onların konversiya terapiyası düşərgələrinə göndərilməsini məcbur etmək istəyirlər. Onlar bunun üçün konversiya terapiyası “klinikaları” açmağa çağırış edirlər.  


Üç günlük Polşa Yepiskopları Konfransından (KEP) sonra Polşadakı yepiskoplar LGBTQ+ mövzularındakı mövqelərini əks etdirən 27 səhifəlik sənəd hazırlayıblar.  LGBTQ+ icmasına qarşı şiddətin qınamasına baxmayaraq, yepiskoplar Polşadakı kuir icma üçün konversiya terapiyası düşərgələri fikrini təbliğ etdilər.

Sənəddə deyilir: “Gender ideologiyası və LGBT+ hərəkatlarının yaratdığı problemlər, xüsusilə bu insanların yaşadıqları çətinliklər, əziyyətlər və mənəvi yaraları nəzərə alaraq, insanların seksual sağlamlığını və təbii seksual oriyentasiyasını bərpa etmələrinə kömək etmək üçün (kilsənin köməyi ilə və ya onun strukturları daxilində) klinikalar yaratmaq lazımdır.

"Bu klinikalar tamamlanmış seksual transformasiyanın çox çətin olduğu zaman da məna daşıyırlar, çünki psixoseksuallara hələ də əhəmiyyətli problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilərlər."

Polşa yepiskopları konversiya terapiyası “məsləhət mərkəzləri” fikrinin elmi dəlillərlə “açıq-aşkar ziddiyyət təşkil etdiyini” etiraf etdilər, lakin yenə də "ifadələrin fərqli seksuallığın bir növ geri dönməz mühakimə və ya geri dönməz kodlaşdırma deyil, şəxsiyyətlərinin müxtəlif səviyyələrində yaraların simptomu olduğunu" sübut etdiyini əlavə edirlər. 

Powered by Froala Editor