Kuir cütlük Vyana Opera Balında


200 illik tarixində ilk dəfə olaraq Vyana Opera Balı açıq kuir cütlüyə "debütant" kimi birlikdə rəqs etməyə icazə verəcəkdir. 

Özlərini non-bayneri (non-binary) kimi bəyan edən Ayris Klopfer və Sofi Qrau Almaniyada məktəbdə tanış olublar və artıq altı ildir ki, birlikdə rəqs edirlər. 


Fevralın 20-də onlar cəmiyyətin ən yüksək səviyyəli tədbirinin, vals tarixində ilk dəfə 288 digər debütanta qoşulan kişi və qadından ibarət olmayan ilk rəqs ortaqlığını yaradacaqlar.