İsraildə qanuna qarşı etiraz


İsraildə gey cütlüklərə surroqat analardan istifadə edərək övlad sahibi olmalarını qadağan edən qanuna qarşı etirazlar var. 

İsrail Ali Məhkəməsi eynicinsli cütlüklərin surroqat analardan övlad sahibi olmaq üçün istifadəsinə mane olan qanuna qarşı çıxdı. 

Fevralın 27-də məhkəmə qanunu ləğv etdi və ölkənin parlamentinə, Knessetə, gey cütlüklərin surroqat analardan istifadə edərək övlad sahibi olmalarına imkan verən yeni qanunun tətbiq olunması üçün bir il vaxt verdi.  

The Times of Israel-ə istinadən, Ali Məhkəmə tərəfindən verilən qərarın xülasəsində arxaik qanunun “bərabərlik hüququ və bu qrupların valideynlik hüququnu” pozduğunu bildirilib və bunun “qanunsuz” olduğunu iddia edilib.